Setup Menus in Admin Panel

          
          
      

دوره های عمومی برگزار شده

تعداد برگزاریپایانآغازعنوان دورهاطلاعات
۱۴ دورهتاکنون۱۳۸۷تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری با رویکرد آمادگی آزمون CFA 
۲۰ دورهتاکنون۱۳۸۸مدلسازی مالی با استفاده از نرم افزار اکسل 
۱۹ دورهتاکنون۱۳۸۸کاربرد نرم افزار کامفار در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری 
۱۳ دورهتاکنون۱۳۹۰اصول ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری 
۱۰ دورهتاکنون۱۳۸۹کنترل و برآورد هزینه Cost Control 
۷ دورهتاکنون۱۳۹۳تکنیکهای نوین هزینه یابی و کاهش هزینه 
۱۰ دورهتاکنون۱۳۹۰مدیریت ادعا Claim Management 
۱۵ دورهتاکنون۱۳۹۱تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته) 
۱۴ دورهتاکنون۱۳۹۰روشهای پرداخت در تجارت بین الملل با تأکید بر اعتبارات اسنادی 
۱۳ دورهتاکنون۱۳۹۰تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 
۵ دورهتاکنون۱۳۹۱تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها 
۳ دورهتاکنون۱۳۹۴اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata 
۳ دورهتاکنون۱۳۹۱تحلیل سریهای زمانی و داده های پانل با نرم افزار Eviews 
۵ دورهتاکنون۱۳۹۰آشنایی با نرم افزار Eviews 
۷ دورهتاکنون۱۳۹۲مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 
۱۳ دورهتاکنون۱۳۸۹ارزشگذاری سهام شرکتها 
۴ دورهتاکنون۱۳۹۳آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن 
۸ دورهتاکنون۱۳۹۱آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات جدید قوانین مالیاتهای مستقیم 
۳ دورهتاکنون۱۳۹۳تأمین مالی از طریق انتشار صکوک 
۹ دورهتاکنون۱۳۹۰هوش تجاری و تحلیل داده ها در اکسل 
۶ دورهتاکنون۱۳۹۰کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت ریسک و بهینه سازی سبد دارایی 
۳ دورهتاکنون۱۳۹۰مدلسازی مالی و مدیریت ریسک با استفاده از MATLAB 
۵ دورهتاکنون۱۳۹۱مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها و موسسات مالی و اعتباری ALM 
۶ دورهتاکنون۱۳۹۱آشنایی با صورت جریان وجوه نقد Cashflow 
برگزار شد۲۵/۱۰/۹۵۲۵/۱۰/۹۵دوره آموزشی آنلاین سرمایه گذاری در بازارهای جهانی (مقدماتی) 
برگزار شد۴/۱۱/۹۵۳/۱۱/۹۵کارگاه کاربرد توابع مالی در نرم افزار اکسل با رویکرد حل مسئله 
برگزار شد۱۴/۱۰/۹۵۱۴/۱۰/۹۵شناخت و کاربرد دقیق و سریع انواع تضامین در معاملات 
برگزار شد۹/۱۰/۹۵۹/۱۰/۹۵مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۵آنچه کارفرمایان در خصوص تامین اجتماعی باید بدانند 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۴گزارشگری مالی بین المللی با رویکرد آمادگی آزمون DipIFRs 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۴مکانیزم سرمایه گذاری های مشترک Joint Venture 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۴اصول مذاکرات قراردادهای تجاری بین المللی 
برگزار شد۲۶/۳/۹۵۲۶/۳/۹۵کاربرد اکسل در مالی و سرمایه گذاری 
برگزار شد۲۷/۲/۹۵۲۷/۲/۹۵آشنایی با روشهای تأمین مالی بین المللی 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۳انواع روش های افزایش سرمایه 
برگزار شد۵/۸/۹۴۵/۸/۹۴تأمین مالی پروژه از طریق بازار سرمایه 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۴مفاهیم، روشها و قراردادهای تامین مالی داخلی و بین المللی 
۳ دورهتاکنون۱۳۹۲مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 
برگزار شد۲۴/۵/۹۴۲۴/۵/۹۴روش شناسی تحلیل بنیادی سهام 
برگزار شد۲۴/۵/۹۴۲۴/۵/۹۴نقش بازاریابی نوین خدمات صنعت بانکداری و بیمه در ایران 
۴ دورهتاکنون۱۳۹۳کاربرد اکسل در حسابداری 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۲تحلیل بنیادی صنایع بورسی (صنعت بانکداری) 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۳کاربرد نرم افزار اکسل در سرمایه گذاری و مدیریت ریسک 
برگزار شد۵/۱۲/۹۴۴/۱۲/۹۴مکانیزم های تضمین درآمد (ویژه صنعت IT و تلکام) 
برگزار شد۲۷/۱۱/۹۴۲۷/۱۱/۹۴آشنایی با اسناد خزانه اسلامی و کارکردهای آن 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۳مدیریت سود 
برگزار شد۱۷/۱۱/۹۴۱۴/۱۱/۹۴کاربرد توابع مالی در نرم افزار اکسل 
برگزار شد۲۲/۱۲/۹۳۱۹/۱۱/۹۳اولین دوره مدیریت ریسک مالی با رویکرد آمادگی آزمون FRM 
برگزار شد۱۴/۹/۹۳۳۰/۸/۹۳استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال 
برگزار شد۳۰/۷/۹۳۳۰/۷/۹۳مدل های نوین ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک های بین المللی 
۴ دورهتاکنون۱۳۹۰آشنایی با صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان 
برگزار شد۱۱/۶/۹۳۱۰/۶/۹۳بانکداری جامع 
۵ دورهتاکنون۱۳۹۰استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات 
برگزار شد۱۶/۹/۹۲۱۶/۹/۹۲ارزیابی وثائق ملکی 
برگزار شد۱۲/۹/۹۲۱۲/۹/۹۲ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه موفق PMO 
برگزار شد۲۲/۷/۹۲۲۱/۷/۹۲بانکداری اختصاصی 
برگزار شد۳۱/۵/۹۲۳۰/۵/۹۲مدیریت ریسک پورتفوی اعتباری 
برگزار شد۲۹/۵/۹۲۲۸/۵/۹۲مدیریت ریسک پروژه با استفاده از نرم افزار PertMaster 
برگزار شد۲۹/۵/۹۲۲۷/۵/۹۲تحلیل بنیادی صنایع بورسی؛ دوره دوم (صنعت بیمه) 
برگزار شد۳۰/۶/۹۱۳۰/۶/۹۱سمینار سرمایه گذاری در بازار طلای ایران 
برگزار شد۲۲/۳/۹۱۲۱/۳/۹۱تحلیل بنیادی صنایع بورسی؛ دوره اول (مخابرات و ارتباطات سیار) 
۲ دورهتاکنون۱۳۹۰مدیریت ریسک نرخ ارز 
برگزار شد۲/۹/۹۰۲/۹/۹۰سمینار آموزشی آشنایی با دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی 
برگزار شد۵/۷/۹۰۵/۷/۹۰سمینار آموزشی – تخصصی افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم 
برگزار شد۲۰/۴/۹۰۲۰/۴/۹۰اوراق مشارکت و مکانیزم انتشار آن از طریق بورس 
برگزار شد۲۳/۴/۹۰۲۲/۴/۹۰سمینار تخصصی تأمین مالی کارآفرینی 
برگزار شد۵/۳/۹۰۴/۳/۹۰قراردادهای آتی 
برگزار شد۱۵/۲/۹۰۱۴/۲/۹۰بودجه ریزی عملیاتی 
۲ دورهتاکنون۱۳۸۸سمینار آموزشی پذیره نویسی و انتشار اوراق بهادار 
برگزار شد۱۵/۱۱/۸۸۱۳/۱۱/۸۸مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک 
برگزار شد۱۷/۹/۸۸۱۶/۹/۸۸ساختار بخشی پروژه ها جهت تأمین مالی بین المللی 
برگزار شد۷/۱۱/۸۷۵/۱۱/۸۷صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات؛ اصول، ساختار و عملکرد 
برگزار شد۱۴/۹/۸۷۱۳/۹/۸۷صندوقهای پوشش ریسک 
برگزار شد۲۵/۷/۸۷۲۳/۷/۸۷تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 
برگزار شد۱/۳/۸۷۳۰/۲/۸۷نظام سنجش اعتبار 
برگزار شد۲۷/۱۰/۸۶۲۵/۱۰/۸۶بانکداری سرمایه گذاری 
برگزار شد۸/۹/۸۶۶/۹/۸۶نحوه ساختاربخشی به پروژه جهت تامین مالی 
برگزار شد۲۷/۸/۸۶۲۶/۸/۸۶مدیریت, پوشش و توزیع ریسک در فرایند صادرات 
برگزار شد۲۴/۸/۸۶۲۳/۸/۸۶مکانیزم‌های تامین مالی در فرآیند صادرات 
برگزار شد۲۲/۸/۸۶۲۱/۸/۸۶تحلیل فضای کسب و کار، شناسایی بازارهای هدف و نحوه نفوذ در آنها 
برگزار شد۳/۸/۸۶۱/۸/۸۶صکوک؛ اصول، ساختار و عملکرد 
برگزار شد۲/۸/۸۶۱/۸/۸۶پوشش ریسک در تامین مالی اسلامی 
برگزار شد۲۸/۴/۸۶۲۷/۴/۸۶تامین مالی بین المللی در صنعت آب، برق و انرژی 
۲ دورهتاکنون۱۳۸۵تامین مالی بین المللی در صنعت نفت و انرژی 
برگزار شد۲/۹/۸۵۲۸/۸/۸۵تامین مالی بین‌المللی در پروژه‌های زیرساختی 

 

تماس با ما

تهران، خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱
کد پستی: ۱۴۵۹۹۸۳۴۱۶
تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۱-۰۲۱
نمابر: ۶۶۰۲۴۶۸۱-۰۲۱
برترین

عضویت در خبرنامه

پشتبانی فنی: فیلاپ
})