Setup Menus in Admin Panel

تماس با ما:          
                   
                   
           
آنچه کارفرمایان در خصوص تعهدات و خدمات تأمین اجتماعی باید بدانند

(قانون بیمه)

۱۰ و ۱۱ آبانماه ۱۳۹۶ / ۱۶ ساعتمقدمه:

کارفرمایان مسئولیت پرداخت بخش مهمی از حق بیمه تعیین شده در قانون تامین اجتماعی را بر عهده دارند و از این رو یکی از شرکای اصلی سازمان تامین اجتماعی به شمار می آیند. از سوی دیگر بخش مهمی از منابع درامدی سازمان تامین اجتماعی را وصولی های حق بیمه از کارفرمایان تشکیل می دهد. با توجه با اینکه خدمات سازمان تامین اجتماعی به مشتریان خود (بیمه شده، مستمری بگیر) نظیر پرداخت مستمری، خدمات درمانی از محل حق بیمه های دریافتی این سازمان صورت می گیرد، این سازمان حساسیت زیادی به وصول به موقع این درامدها برای پاسخگوئی مناسب و به موقع تعهدات خود، دارد و از این رو در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های سازمان تامین اجتماعی، بخش مهمی از آن مربوط به قوانین و مقررات ناظر بر کارفرمایان و فرآیند و چگونگی وصول درامدهای حق بیمه است.
عدم آگاهی کارفرمایان از این قوانین و مقررات که معمولا این عدم آگاهی با خسارات مالی برای کارفرمایان همراه است، باعث بروز مشکلاتی برای کارفرمایان و متعاقب آن ایجاد نارضایتی می شود.
این دوره به منظور آشنائی کارفرمایان با قوانین و مقررات ناظر بر رابطه کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، مزایای تامین اجتماعی برای کارفرمایان و تعهدات متقابل کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی طراحی شده است.
.
اهداف دوره:
 • آشنائی مخاطبین با تکالیف و تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی
 • آشنائی مخاطبین با قوانین، مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
 • آشنائی مخاطبین با سازمان تامین اجتماعی و حوزه های عملکردی آن در بخش های مختلف (بیمه، درمان و سرمایه گذاری) و جایگاه آن در نظام تامین اجتماعی کشور
 • آشنائی با واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی (بیمه و درمان) در سطح استان و ساختار سازمانی آنها
.
مخاطبین دوره:
 • کارفرمایان سازمانها، موسسات، شرکتها و کارگاههای دولتی و خصوصی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند یا تمایل به تحت پوشش قرار گرفتن این سازمان هستند؛
 • مدیران سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی که کارکنان آنها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.
 • سازمانها و موسسات دولتی
.
مدرس: دکتر محسن ریاضی
تحصیلات:
 • دکتری اقتصاد ار دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۲ – ۱۳۸۸)
سابقه اجرائی:
 • معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعی
.
سرفصل ها:
آشنائی با سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در نظام تامین اجتماعی کشور
آشنائی با عملکرد سازمان تامین در حوزه های مختلف (بیمه، درمان و سرمایه گذاری)
آشنائی با مزایای تامین اجتماعی برای کارفرمایان
آشنائی با واحدهای اجرائی سازمان (شعب، کارگزاری، شعب محازی) در سطح استان
آشنائی با واحدهای مختلف شعب و وظایف آنها
تعریف بیمه شده و انواع آن در تامین اجتماعی و تفاوت در مزایای دریافتی آن
نرخ حق بیمه و سهم کارفرما، بیمه شده و دولت از آن
تخفیفات و معافیت های موجود در زمینه نزخ حق بیمه برای کارفرمایان
دستمزد مشمول حق بیمه
تکالیف و وظایف کارفرمایان در قبال بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی (پرداخت حق بیمه، ایمنی و بهداشت محیط کار، بیماری و ناتوانی بیمه شده و ..)
آشنائی با فرآیند پزداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر آن
آشنائی با فرآیند ارسال لیست حق بیمه به شعب سازمان تامین اجتماعی توسط کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر آن
آشنائی با فرآیند بازرسی از کارگاه ها و قوانین و مقررات ناظر بر آن
آشنائی با فرآیند اجرائیات و قوانین و مقررات ناظر بر آن
چگونگی اخذ کد کارگاهی و تحت پوشش قرار دادن کارکنان
راه کارهای وصل حق بیمه از کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی
چگونگی ایجاد بدهی برای کارفرمایان
چگونگی تقسیط بدهی کارفرمایان
چگونگی بخشودگی جرائم کارفرمایان
آشنائی با پیمان ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
حادثه در کارگاه و مسئولیت های کارفرمایان در این زمینه
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان و مسئولیت های کارفرمایان در این زمینه
چگونگی برخورداری از مزایای بیمه بیکاری
چگونگی بررسی شکایات کارفرمایان در هیات های بدوی و تجدیدنظر
چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن کارفرمایان بعنوان بیمه شده.
.
میزان سرمایه گذاری: ۴/۷۰۰/۰۰۰ ریال
متقاضیان میتوانند هزینه ثبت نام را به حساب ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ نزد بانک ملت با شناسه واریز ۱۲۳۴۵/۰۱ به نام مدیریت آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت نام، به دبیرخانه فکس نمایند.
.
شرایط انصراف و عودت وجه:
 • تا ۱۰ روز قبل از شروع دوره، با کسر ۲۵% از مبلغ ثبت نام
 • پس از تاریخ مذکور، تنها با معرفیِ فرد جایگزین، امکانپذیر خواهد بود.
دوره محدود
 • خصوصی
 • 10 روز
0 دانشجو ثبت نام کرد

  تماس با ما

  تهران، خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱

  کد پستی: ۱۴۵۹۹۸۳۴۱۶     تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۱-۰۲۱

  نمابر: ۶۶۰۲۴۶۸۱-۰۲۱

  عضویت در خبرنامه

  top
  کلیه حقوق این وب سایت برای گروه مالی و سرمایه گذاری شریف محفوظ است. 
  })